GÜVE FEREMONU 1 PAKET (10 ADET )

3.200,00 

Kuru meyve Güvesi/ Plodia interpunctella

Konukçuları: Kuru incir, kuru kayısı, fındık, kuru üzüm, yağlı tohumlar, hububat, un ve mamulleri, kakao ve baharatta zararlı bir türdür.

Zarar Şekli: Erginler pupa döneminden çıkar çıkmaz çiftleşerek, yumurta bırakmaya başlarlar. Ergin dişi 2–4 haftalık yaşam süresince gıda ortamına 300 – 400 kadar yumurta bırakır. Larvalar bulundukları kuru gıda ortamında ürünle beslenerek ürün kaybına neden olurlar. Ayrıca çıkardıkları artıklar, gömlek değişimi ve baş kapsül kalıntıları ürünün niteliğini olumsuz etkiler. Gelişme süresi, uygun koşullarda 37–52 gündür. Yılda koşullara göre 2–5 döl verirler. Zarar yüksek olduğu zaman ürünün üzerini bir ağ örtüsü ile kapatabilir.

Kullanım Bilgileri: Bir adet feromon, dispenser haznesine  yerleştirildikten sonra tuzaklar , depolanmış ürüne mümkün olduğunca yakın olacak şekilde asılır. Tuzak dozu 100m2 de bir adet olmalıdır. Feromon kapsülleri deponun sıcaklığına bağlı olarak  4-6 haftada bir değiştirilir. Haftada bir tuzaklar kontrol edilerek yakalanan zararlılardan  temizlenir.

Kategoriler: